Włączanie/wyłączanie urządzenia

Rozdział opisuje, jak włączać i wyłączać urządzenie.