Nazwy elementów

W tym rozdziale opisane są nazwy każdego z elementów.

Symbol

Nazwa

Opis

a

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Automatycznie podaje dokument z podajnika do skanera.

b

Podajnik dokumentów

Użyj, by automatycznie sczytać kilka arkuszy dokumentów.

c

Jednostka skanera

Automatycznie skanuje dokumenty.

d

Panel operatora

Proste operacje na panelu operatora

Jest to panel do obsługi drukarki.

Na panelu znajdują się panel dotykowy i przyciski obsługi.

e

Port USB

Port do włożenia pamięci USB.

f

Podajnik uniwersalny

Możliwe jest drukowanie na kopertach oraz papierze różnego rodzaju i grubości.

g

Przycisk otwarcia

Naciśnij ten przycisk, by odblokować podczas otwierania tacy odbiorczej.

h

Podpórka pod papier

Wyciągnij ten wspornik przy ustawieniu długiego papieru w podajniku uniwersalnym.

i

Dźwignia koperty

Używaj podczas drukowania na kopertach. Aby uzyskać więcej instrukcji, patrz „Drukowanie na kopertach”.

Symbol

Nazwa

Opis

j

Szyba dokumentów

Załaduj dokument, którego nie można było ustawić na podajniku dokumentów.

k

Pokrywa szyby dokumentów

Osłona utrzymująca dokument położony na szybie dokumentów.

l

Pokrywa modułu bezprzewodowego LAN

Osłona części instalacyjnej modułu sieci LAN.

Symbol

Nazwa

Opis

m

Taca odbiorcza

W tym miejscu gromadzą się wydruki.

Otwórz podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

n

Podajnik 1

Załaduj papier, na którym ma być wykonany wydruk.

Symbol

Nazwa

Opis

a

Gniazdo telefoniczne

Podłącz kabel zewnętrznego telefonu, gdy korzystasz z faksu.

b

Złącze linii telefonicznej

Włóż załączony kabel telefoniczny, gdy korzystasz z faksu.

c

Tylna taca odbiorcza

Otwórz, gdy drukujesz na grubym papierze, kopertach itp. Papier zostanie wyprowadzony nadrukiem do góry.

d

Złącze zasilania

Włóż załączony przewód zasilania.

e

Osłona gniazda interfejsu

Osłony obszaru interfejsów.

f

Złącze interfejsu sieciowego

Włóż kabel LAN, gdy urządzenie jest podłączone do komputera przy użyciu kabla LAN.

g

Złącze interfejsu USB

Włóż kabel USB, gdy urządzenie jest podłączone do komputera przy użyciu kabla USB.

Symbol

Nazwa

Opis

a

Głowice LED

Diody LED naświetlające część drukowania. Jeśli na wydrukach widoczne są pionowe paski lub rozmycie wokół liter, wyczyść głowicę LED.

b

Zespół utrwalający

Zamocuj toner na papierze.

c

Pojemnik z tonerem / Bęben (Y: żółty)

Pojemnik z tonerem zawiera toner używany do drukowania.

Bęben światłoczuły nadaje kształt literom i obrazom.

Pojemnik z tonerem i bęben są materiałami eksploatacyjnymi.

Gdy na panelu LCD pojawi się komunikat o wymianie, wymień je odpowiednio do tego.

d

Pojemnik z tonerem / Bęben (M: magenta)

e

Pojemnik z tonerem / Bęben (C: cyan)

f

Pojemnik z tonerem / Bęben (K: czarny)