Informacje o niniejszej instrukcji

Tutaj znajduje się wiele różnych informacji dotyczących niniejszej instrukcji. Przed skorzystaniem z niniejszej instrukcji przeczytaj poniższe sekcje.

 • Zastrzeżenie

  Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów pozostające poza jego kontrolą. Producent nie może ponadto zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie uczynione przez innych wytwórców, do których odnosi się niniejszy podręcznik, nie wpłyną na stosowalność informacji w nim zamieszczonych. Wspomnienie oprogramowania innych firm nie musi oznaczać ich wspierania przez producenta.

  Autorzy podjęli wszelkie uzasadnione działania, aby informacje zawarte w tej publikacji były dokładne i użyteczne, nie udzielają jednak żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących ich dokładności lub zakresu.

 • Prawa autorskie niniejszej instrukcji

  Wszelkie prawa zastrzeżone przez Oki Data Corporation. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Oki Data Corporation.

  © 2016 Oki Data Corporation

 • Instrukcje obsługi

  • Podręcznik użytkownika (PDF) ------ Zapisany na płycie DVD, dostarczanej z urządzeniem.

  • Podręcznik zaawansowany (PDF) ------ Pobierz ten podręcznik z witryny internetowej Oki Data i posługuj się nim.

  • Podręcznik online ------ Może być przeglądany na witrynie internetowej Oki Data.