Faks

Faks Faks Skanowanie dokumentu z dwóch stron (Skanowanie dwustronne) Wyświetlanie Podglądu Obrazu Ustawianie metody drukowania, gdy otrzymany obraz przekracza rozmiar papieru Blokada spamu faksowego Przekazywanie odebranych dokumentów na miejsce docelowe e-mail lub katalog udostępniony (Automatyczne dostarczanie)
Opisy ekranów dla faksu