Przenoszenie/Transportowanie tego Urządzenia

W tej części opisano sposób przenoszenia i transportu urządzenia.