Zarządzanie Kontem

Uwaga

Jeżeli używasz zarządzania zadaniami drukowania, ta funkcja nie może być używana razem.

Gdy kontrola dostępu jest aktywna, możesz sterować ilością zadań drukowania dla każdego użytkownika lub wspólnie (konto dzielone przez użytkowników) przy pomocy strony web urządzenia.

Po zarejestrowaniu informacji użytkownika, konto jest przypisywane automatycznie do każdego użytkownika. Konta wspólne powinny być rejestrowane przez administratorów.

Administratorzy powinni ograniczyć elementy (punkty) obsługi dla każdego konta.

A następnie przypisz liczbę punktów do każdego zadania, na przykład XX punktów dla kopiowania kolorowego itp.

Za każdym razem, gdy użytkownik drukuje, odpowiednia ilość punktów jest odejmowana od jego konta. Użytkownicy, którzy mają 0 punktów, nie mogą drukować.

Przed aktywacją zarządzania kontem, musisz zarejestrować informacje użytkownika.

Przygotowanie (Administratora)