Edytowanie książki adresowej

W tej części opisano sposoby rejestracji/edycji adresów e-mail i numerów faksów w książce adresowej urządzenia.