Oszczędzanie energii z funkcją oszczędzania energii

Urządzenie posiada trzy tryby oszczędzania energii: Oszczędzanie energii, Uśpienie, Głębokie uśpienie

Jeśli nie używasz urządzenia przez pewien okres czasu, urządzenie automatyczne przejdzie w tryb oszczędzania energii, oszczędzając zużywaną energię. Alternatywnie, możesz przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii wciskając klawisz (Oszczędzanie energii).

Procedury przełączania urządzenia w każdy z trybów oraz warunki dla wyjścia z każdego z trybów opisano w tabeli poniżej.

Tryb oszczędzania energii

Procedura przełączania urządzenia w każdy z trybów

Warunek przełączenia do każdego z trybów

Status urządzenia

Warunek wyjścia z każdego z trybów

Tryb oszczędzania energii

Po upływie określonego czasu *1, lub naciskając klawisz (Oszczędzanie energii)

-

Wyłącza się podświetlenie panelu operatora. Zapala się na zielono przycisk (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Naciśnij przycisk na panelu operatora. Odebrane są dane do druku, faks lub inne dane.

Ustaw dokument w ADF.

Otwórz lub zamknij pokrywę szyby dokumentów.

Tryb uśpienia

Po upłynięciu pewnego okresu czasu*2

Pewna funkcja*3 jest aktywna.

Wyłącza się ekran panelu operatora. Co 3 sek. miga na zielono przycisk (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Naciśnij przycisk [Oszczędzanie energii]. Odebrane są dane do druku, faks lub inne dane.

Ustaw dokument w ADF.

Otwórz lub zamknij pokrywę szyby dokumentów.

Tryb głębokiego uśpienia

Po upłynięciu pewnego okresu czasu*2

Pewna funkcja*3 jest nieaktywna.

Wyłącza się ekran panelu operatora. Co 6 sek. miga na zielono przycisk (OSZCZĘDZANIE ENERGII).

Obowiązują te same warunki co w trybie uśpienia lub istnieją ograniczenia dla wyjścia z głębokiego uśpienia*4.

 1. Jeśli urządzenie nie pracuje przez pewien okres czasu (ustawienie fabryczne to 1 min.), automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii. Aby zmienić czas przejścia do trybu oszczędzania energii, odwołaj się do "Ustawienia trybu oszczędzania energii".

 2. Jeżeli urządzenie jest bezczynne przez pewien okres czasu (domyślnie 15 minut) w trybie Oszczędzania Energii, wchodzi ono automatycznie w tryb Uspania lub tryb Głębokiego Uspania. Aby zmienić czas trybu Uspania lub trybu Głębokiego Uspania, odnieś się do "Ustawienia trybu uśpienia".

 3. Aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedniej funkcji, odwołaj się do "Ustawienia trybu uśpienia".

 4. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń, odwołaj się do "O ograniczeniach w trybie uśpienia oraz w trybie głębokiego uśpienia".

Używanie Panelu Operatora

Tryb oszczędzania energii możesz ustawić z poziomu panelu operatora.

Przed przejściem do trybu oszczędzania energii ustaw długość czasu bezczynności.

 1. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

 2. Naciśnij lub kilka razy i naciśnij [Admin Setup (Ustawienia administratora)].

 3. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

  Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "aaaaaa".

 4. Przyciśnij kilkakrotnie lub , a następnie przyciśnij [Manage Unit (Zarządzanie)].

 5. Naciśnij [Oszczędzanie energii].

 6. Naciśnij [Czas przejścia do trybu oszczędzania energii].

 7. Wybierz czas przejścia.

  Ustawienie domyślne to 1 minuta.

  * 60 minut to opcja niedostępna w urządzeniach z serii MC853/ES8453 MFP.