Kopírování na obě strany papíru (Duplexní kopie)

Poznámka

 • Používejte kancelářský papír standardní velikosti. Pokud použijete papír jiné než standardní velikosti, může dojít k zaseknutí papíru.

  Vkládání papíru

 • Abyste zkopírovali dokument v požadované orientaci, předem ji nastavte pomocí funkce [Směr].

  Změna orientace dokumentu (Směr)

 1. Stiskněte [Kopírovat] nebo tlačítko (KOPÍROVAT).

 2. Vložte dokument do automatického podavače dokumentů, nebo jej položte na snímací sklo.

  Připomínka

  • Při tisku oboustranných dokumentů na obou stranách papíru nebo na jedné straně papíru dokumenty vložte do ADF.

  • Při vytváření oboustranných kopií z jednostranných dokumentů s použitím snímacího skla se automaticky zapne režim kontinuálního skenování. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Povolení režimu kontinuálního skenování (Kontinuální skenování)

 3. Stiskněte [Oboustranná kopie] nebo [Kopie] na kartě [Základní].

  Připomínka

  Toto nastavení můžete případně nastavit v [Nastavení funkcí].

 4. Vyberte režim oboustranného kopírování.

  Připomínka

  Pokud chcete vytvářet jednostranné kopie, aby každá strana oboustranného dokumentu byla zkopírována na jednu stranu různých listů papíru, vyberte [2Rightward1].

 5. Vyberte metodu vazby.

 6. Orientaci dokumentu změníte stiskem [Změnit].

  Změna orientace dokumentu (Směr)

 7. Stiskněte [OK].

 8. Stiskněte tlačítko (SPUSTIT).

Jednostranný dokument Oboustranné kopie s vazbou podél dlouhého okraje

Jednostranný dokument Oboustranné kopie s vazbou podél krátkého okraje

Oboustranné dokumenty Oboustranné kopie s vazbou podél dlouhého okraje nebo podél krátkého okraje

Vložte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF).

Oboustranné dokumenty s vazbou podél dlouhého okraje Jednostranné kopie

Vložte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF).

Oboustranné dokumenty s vazbou podél krátkého okraje Jednostranné kopie

Vložte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF).