O nás

Podnikové zásady


Prohlášení o protikorupčních a protiúplatkářských zásadách

Zásadou společnosti OKI Europe je provádět veškeré své obchody čestným a etickým způsobem. Zastáváme přístup nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci a jsme odhodláni jednat profesionálně, čestně a poctivě ve všech našich obchodních jednáních a vztazích, bez ohledu na to, kde podnikáme.


Máme zavedeny a vynucujeme efektivní systémy proti úplatkářství.


Budeme dodržovat všechny platné zákony proti úplatkářství a korupci ve všech jurisdikcích, ve kterých podnikáme, a co se týká našeho jednání, dodržujeme protikorupční zákony Foreign Corrupt Practices Act 1977 a Bribery Act 2010, jak doma, tak v zahraničí.

Spojte se se společností OKI Europe

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2016 Oki Data corporation. Všechna práva vyhrazena.